SembolPekiştireçler / TokenSystems
  • 07 Nisan 2022

SembolPekiştireçler / TokenSystems

ABA uygulamalarında vazgeçilmez bir öneme sahip olan sembol pekiştireçler (çıkartma, onay işareti,gülen yüz, çay fişi, gazoz kapağı, demir para, vb.) genellikle yanlış uygulanır. Başlangıçta semboller pekiştireç değerine sahip değildir ve dolayısıyla hedeflenen davranış üzerinde bir etkiye yol açmazlar. Bu nedenle öğretimi yapılarak sembollere mutlaka pekiştireç değeri kazandırılmalıdır. #ABA dünyasında, bu tür sembollere öğrenilmiş pekiştireçler denir.

Bizi Arayın