Otizim ABA

Aba (uygulamalı davranış analizi)

Aba otizmli çocukların eğitimleri nde kullanılan erken dönemde yoğun ve yapılandırılmış davranışsal bir öğretim sistemidir bu sistem otizmli çocuklarda uygun olmayan davranışları azaltmaya uygun olan davranışlar ise arttırmaya yönelik geliştirilmiştir davranışçı bir yöntem olan aba çocuklardaki davranışları çok iyi tanımlayarak alternatif davranışları artırmayı hedeflemektedir.

ABA’ da kullanılan uygulamalar sadece kişisel olarak değil aynı zamanda toplumsal yönden önemli olan beceri kazanımı açısından da büyük önem taşımaktadır. Hedeflenen beceriler arasında psiko- motor, ortak dikkat, dil iletişim, öz bakım, sosyalleşme ve akademik beceriler de bulunmaktadır. Bu programlar öğrencilerin öğrenme şanslarını en üst üst seviyeye çıkartmak için açık ve anlaşılır yönergeler verme, pekiştirme, davranışları bir bütün olarak değil de küçük birimler şeklinde öğretme ve yinelenen denemelerle hedef davranışın gerçekleşmesini sağlama gibi birçok etkili uygulamaları içermektedir.

Aba bir süreçtir ve kordinatörler davranışsal değerlendirmeler yapma verileri analiz etme davranış planları hazırlama ve gözden geçirme planı uygulama ve denetleme gibi görevleri yerine getirirler. Son yıllarda yapılan araştırmalar sonucunda abla temelli detaylı uygulamaların haftada 25 40 saat arası uygulanması halinde uyarlanabilir Becerilerin ve sosyal becerilerin geliştirilmesinde oldukça etkili olduğu görülmektedir.

Yaklaşık 40 yıllık araştırmalar sonucunda abla temelli uygulamaların evde okulda ve toplumsal ortamlarda yetersizliği olan bireylere yeni davranışını kazanılmasında ve bu bireylerin uygun olmayan davranışların azaltılmasında etkin olduğu görülmektedir. Aba uygulamaya olabildiğince erken ve yoğun başlanması halinde etkisi daha yüksek olabilmektedir.

Bizi Arayın