Hakkımızda

Kurumumuz bursa da ilk ve tek kurulan Amerika’nın New Jersey eyaletinde bulunan ve dünyaca tanınan Princeton Child Development Institute (PCDI)’de otizm spektrum bozukluklarıve davranış analistliği üzerine eğitim almış, doktora çalışmaları yürütmüş ve iyi düzeyde saha tecrübesi kazanmış,

Daha sonra PCDI’ın 12 yıldan daha uzun süre uluslararası yaygınlaştırma kolu direktörlüğü ve eşzamanlı olarak da bu sürede Tohum Otizm Vakfının kurucu eğitim direktörlüğü ve okul müdürlüğü görevlerini yürüten Türkiye’nin ilk ABA okulunun kurucusu olan Prof. Dr. Binyamin Birkan, BCBA-D önderliğinde hizmet vermeye başlamıştır.

Nilüfer de hizmet veren eğitim merkezlerimizde otizm tanısı almış veya risk altında bulunan çocuklara seanslı, yarı yoğun ve yoğun erken müdahale hizmetleri ile çeşitli kademelerde eğitim hizmetleri sunulur. Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan Alliance for Scientific Autism Intervention (ASAI) işbirliği ile yürüttüğümüz eğitim programları, ülkemizde ABA (Applied Behavior Analysis) olarak bilinen Uygulamalı Davranış Analizi Modeli dayalıdır. Uygulamalı Davranış Analizi dünyada otizmli çocuklara yönelik bilinen bilimsel ve en etkili eğitim modelidir. Bilimsel araştırmalar, 5 yaşından önce yoğun eğitim ile otizmli çocukların yaklaşık yarısının, ileri yaşlarında normal gelişim gösteren akranları gibi bir yaşam sürebildiğini, diğer yarısının ise sosyal hayatın içerisinde yer alabildiğini, iş sahibi olabildiğini ve az bir destekle yaşamlarını kendi başlarına sürdürebildiğini göstermektedir.

ABA-Applied Behavior Analysis (Uygulamalı Davranış Analizi) otizmli bireylerin eğitimine yönelik bilinen bilimsel olarak kanıtlanmış en etkili eğitim modelidir. Ancak sadece prensiplerine uygun doğru şekilde uygulandığında etkilidir. Günümüzde uzman ABA uygulayıcısı bulmak oldukça zordur. Genelde uygulayıcıların çok az deneyimi vardır ya da hiç deneyimi yoktur.

‘Prensiplerine uygun nitelikli bir eğitimle otizm umut vaad eden bir yolculuğa dönüşebilir’

Prof. Dr. Binyamin BİRKAN, BCBA-D

Bizi Arayın